Sammanfattning från FPAs informationstillfälle

Sammanfattning från FPAs informationstillfälle 4.10.2017 Nya tolkservicen innebär att alla kunder kan skapa egen tolklista, på tolklistan kan ni ha de tolkar ni önskar. Förmedlingen kommer även att sträva efter […]