Information om föreningens årsmöte 2022 och kurs veckoslut 9-10.4.2022

Årsmöte och kursveckoslut ordnas 9.-10.4.2022 i Noux, Hotelli Nuuksio. Årsmöte: lördag 9.4.2022 kl. 10.00-12.00. Årsmöte kallelse ska skickas till medlemmar via e-post eller brev. Årsmötet kommer att behandla stadgeenligt material. […]