Delegation för teckenspråksärenden

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har utfärdat en förordning om att bilda en delegation för teckenspråksärenden. Delegationens ansvar blir att följa hur målen för teckenspråkslagen uppfylls, främja likabehandling, delaktighet och grundläggande fri- […]